Registreer je

Let op! We hebben één of meerdere fouten vastgesteld in jouw gegevens. Controleer ze.

Laten we je leren kennen

Kies je aanspreking
Voer jouw volledige voor- en achternaam exact zoals bekend bij de Nederlandse overheid, want jouw identiteit dient te worden geverifieerd om jouw registratie te voltooien
Voer je volledige voornamen in
Voer indien van toepassing jouw tussenvoegsel in. Bijv.: van de, van der, van den ... Voer je tussenvoegsel in
Voer je volledige achternaam in
Voer je geboortedatum in DD-MM-JJJJ
Voer je nationaliteit in
Controleer of je een geldig 8- of 9-cijferig BSN-nummer hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. 012345678

Vertel ons wat meer over jezelf

Voer je straatnaam in
Controleer of je een geldige postcode (bijv. 1000 AA) hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. Voer jouw postcode in en gebruik het formaat 1000 AA.
Voer je stad in
Voer je land in
Vul je mobiele of vaste telefoonnummer in 06 12345678

Ontvang jouw winst

Voer de IBAN in van de bankrekening waarop jij jouw winst wenst te ontvangen. De bankrekening dient op jouw naam te staan. Het wordt geverifieerd om jouw registratie te voltooien.
Voer een geldige IBAN in

Speel verantwoord

Je kan deze voorkeuren later altijd wijzigen in je accountinstellingen.
Dagelijkse stortingslimiet
Voer een bedrag in tussen € 0 en € 5.000.
Maximaal bedrag op je account
Voer een bedrag in tussen € 10 en € 1.000.000. Elk bedrag dat dit bedrag overschrijdt, zal automatisch naar je bankrekening worden overgemaakt.

Promoties (optioneel)

Voer een geldige code in
Bekijk de legale voorwaarden
Bekijk de legale voorwaarden
Ik wens alle Circus-promoties te ontvangen waarvoor de verwerking van mijn persoonsgegevens door derden vereist is.
Je e-mailadres
Voer een geldig e-mailadres in
Weet je niet meer welk e-mailadres bij je account hoort ? Neem contact op met onze klantendienst.
Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Ga er akkord mee om verder te spelen en wedden.

Wettelijke stortingslimiet van € 500

Sinds 6 april vraagt de Kansspelccommissie spelers om elke website die zich niet aan de regels van de stortingslimiet houdt aan te geven. Ze vermeldt dat er 'momenteel geen enkele verhoging van deze limiet kan worden toegestaan'.

Om de spelers niet te bestraffen, kunnen zij die dat wensen aanvraag om de stortingslimiet te verhogen indienen. De spelers die met de documenten van de website van de Centrale voor kredieten aan particulieren kunnen aantonen dat zij niet als wanbetaler geregistreerd staan, zullen hun stortingslimiet van € 500 kunnen verhogen op basis van het koninklijk besluit van 25 oktober 2018.

In deze context hanteren wij het volgende principe:

  • Als je al op onze website bent ingeschreven en je jouw 'wettelijke' limiet al hebt uitgeschakeld, verandert er niets voor je. Als je wilt, kan je de 'wettelijke' limiet heractiveren op de pagina met je persoonlijke instellingen. Deze limiet kan niet meer worden uitgeschakeld zonder dat je een bewijs aan levert dat aantoont dat je niet ingeschreven bent als wanbetaler bij de Centrale voor kredieten aan particulieren.
  • De wet schrijft een stortingslimiet van 500 euro per week voor. De speler kan deze limiet vrij verhogen mits een coolingdownperiode van 3 dagen en op de voorwaarde dat de speler niet bekend staat vanwege achterstallige betalingen in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België (art. 6 van het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018).
  • Spelers kunnen deze limiet in alle gemak verhogen via de stortingspagina of de instellingen van hun account.
  • Als je je net geregistreerd hebt op onze site en je wilt de 'wettelijke' limiet uitschakelen, dan moet je ons een bewijs sturen dat je niet als wanbetaler geregistreerd staat bij de Centrale voor kredieten aan particulieren.
  • Als je buiten het Koninkrijk België woont, ben je niet aan deze controle onderworpen. Als je besluit, of besloten hebt, om de 'wettelijke' limiet uit te schakelen, verbind je je ertoe om verantwoord te spelen en aanvaard je dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, omdat wij niet in staat zijn om te voldoen aan het hierboven genoemde Koninklijk Besluit.

Indien je je stortingslimiet wenst te verhogen, kan je de link naar de procedure gemakkelijk terugvinden op de pagina met je persoonlijke instellingen.

Daarnaast willen we je eraan herinneren dat onze site persoonlijke limieten per dag, week en maand aanbiedt. Deze limieten kan je na een periode van 72 uur aanpassen om helpen je op een verantwoorde manier te spelen.

We willen je er ook aan herinneren dat je jezelf een gokverbod kan opleggen bij onze landbased speelhallen en casinos,op onze websites of de website van de Kansspelcommissie via een registratie in het EPIS-systeem.

Als je wilt beoordelen of je gokgedrag problematisch is, test het dan op http://gokhulp.be/