Registreer je

Let op! We hebben één of meerdere fouten vastgesteld in jouw gegevens. Controleer ze.

Laten we je leren kennen

Kies je aanspreking
Voer jouw volledige voor- en achternaam exact zoals bekend bij de Nederlandse overheid, want jouw identiteit dient te worden geverifieerd om jouw registratie te voltooien
Voer je volledige voornamen in
Voer indien van toepassing jouw tussenvoegsel in. Bijv.: van de, van der, van den ... Voer je tussenvoegsel in
Voer je volledige achternaam in
Voer je geboortedatum in DD-MM-JJJJ
Voer je nationaliteit in
Controleer of je een geldig 8- of 9-cijferig BSN-nummer hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. 012345678

Vertel ons wat meer over jezelf

Voer je straatnaam in
Controleer of je een geldige postcode (bijv. 1000 AA) hebt ingevoerd en probeer het opnieuw. Voer jouw postcode in en gebruik het formaat 1000 AA.
Voer je stad in
Voer je land in
Vul je mobiele of vaste telefoonnummer in 06 12345678

Ontvang jouw winst

Voer de IBAN in van de bankrekening waarop jij jouw winst wenst te ontvangen. De bankrekening dient op jouw naam te staan. Het wordt geverifieerd om jouw registratie te voltooien.
Voer een geldige IBAN in

Speel verantwoord

Je kan deze voorkeuren later altijd wijzigen in je accountinstellingen.
Dagelijkse stortingslimiet
Voer een bedrag in tussen € 10 en € 25.000.
Maximaal bedrag op je account
Voer een bedrag in tussen € 10 en € 1.000.000. Elk bedrag dat dit bedrag overschrijdt, zal automatisch naar je bankrekening worden overgemaakt.

Promoties (optioneel)

Voer een geldige code in
Bekijk de legale voorwaarden
Bekijk de legale voorwaarden
Bekijk de legale voorwaarden
Ik wens alle Circus-promoties te ontvangen waarvoor de verwerking van mijn persoonsgegevens door derden vereist is.
Je e-mailadres
Voer een geldig e-mailadres in
Weet je niet meer welk e-mailadres bij je account hoort ? Neem contact op met onze klantendienst.
Wij hebben onze algemene gebruiksvoorwaarden geüpdatet

Bij Circus zijn wij constant bezig met het verbeteren van onze website en werken wij aan een zo plezierig mogelijk spelplatform voor jou als speler. Hiervoor hebben wij onlangs onze algemene gebruiksvoorwaarden geüpdatet. Neem ze door zodat je weer volledig op de hoogte bent om verder te spelen en te betten.